เครื่องล้างผัก ผลไม้และเครื่องล้าง Ultrasonic แบบอัตโนมัติ

614

เครื่องล้างผัก ผลไม้และเครื่องล้าง Ultrasonic แบบอัตโนมัติ

ออกอากาศทางรายการ พารู้พารวย ช่อง TNN16