Home Ultrasonic Cleaning System MND-140-2

MND-140-2

MND-140-2 (เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิคแบบถังเดี่ยว) เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบถังเดี่ยว เหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน งานขนาดเล็ก งานชุบ งานชิ้นส่วนอะไหล่ หรืองานประเภทอื่น

MND-140-2 (เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิคแบบถังเดี่ยว)

Ultrasonic Tank Specification

ModelMND-140-2
Capacity2L
Tank Size (W*L*H)mm.155*144*152
Overall Size (W*L*H)mm.280*215*273
Ultrasonic Power100W
Ultrasonic Frequency40KHz
Time Range0-99 min
Input PowerAC220V 50Hz
MaterialStainless Steel

You can request a special size สามารถผลิตตามความต้องการลูกค้าได้

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบถังเดี่ยวเหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นงานอิเล็กทรอนิคส์ งานชิ้นส่วนอะไหล่ ห้องทดลอง หรืองานประเภทอื่นๆ ตัวเครื่องทำจากแสตนเลสแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน ขนาด 2 ลิตร 100วัต 40 กิโลเฮริตสามารถตั้งเวลาได้ มีตะกร้าพร้อมฝาปิด

Portable Ultasonic, Transducer, Ultrasonic Transducer, MND, Ultrasonic, เครื่องอัลตร้าโซนิค, อัลตร้าโซนิค, เครื่องล้าง, เครื่องล้างขนาดเล็ก, อัลตร้าโซนิคขนาดเล็ก, อัลตร้าโซนิคแบบถังเดี่ยว, อัลตร้าโซนิค 2 ลิตร, เครื่องล้างระบบน้ำ

NEWS & EVENT

Metalex 2018

0