ผลิตภัณฑ์ของเรา

Ultrasonic Cleaning System

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นความถี่สูงอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) กับน้ำยาทำควาสะอาด ทำความสะอาดวัตถุต่างๆ ซึ่งคลื่นควมถี่สูงอัลตร้าโซนิคสามารถใช้ร่วมกับน้ำได้ถูกใช้ทำความสะอาดวัตถุหรือสิ่งของหลายๆ ประเภท

Read More

Metalic Mold Cleaner

เครื่องล้างโมลด์, เครื่องล้างแม่พิมพ์

เครื่องทำความสะอาดของเหลวหรือสารที่เป็นของแข็งที่ไม่จำเป็นที่ติดอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงาน ทำให้พื้นผิวให้สะอาดในระดับหนึ่ง

Read More

Spray Cleaning System

เครื่องล้างระบบฉีดน้ำแรงดันสูง

ระบบสเปรย์ทำความสะอาดของ MND เหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดชิ้นงานที่มีสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ ยึดเกาะแน่น คราบน้ำมัน และงานทั่วไป

Read More

Food Processing

เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปอาหาร

เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการผลิต สามารถผลิตได้ในปริมาณที่มาก และช่วยลดบุคลากรในการดำเนินการ

Read More

Other

วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์อื่นๆ

สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์อื่น ที่ใช้ในเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค และเครื่องจักรอื่นๆ

Read More

NEWS & EVENT

There are many benefits of the writing of essays in exchange for cash. It is quick and simple. All you need to do is fill out an order form, choose the writer you would like to work with and then pay. More orders, more discounts. Loyal customers receive bonuses. The whole process takes only the space of a couple of assignment writing service minutes. Cash can be earned in a flash without having to spend hours slaving away on a laptop. You can also track the progress of your work and change it as needed.