Home Other NFM-1

NFM-1

NFM-1 เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างทำความสะอาดชิ้นงานโลหะ เช็ดพื้นผิว ให้ผสม NFM-1 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ถึง 10 ส่วนขึ้นอยู่กับ ชนิดคราบน้ำมันและความสกปรกของชิ้นงาน สำหรับการล้างคราบน้ำมันที่เหนียวติดแน่นและติดแน่นมากๆมีเศษผงโลหะอยู่มากแนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพการล้างโดยใช้อุณหภูมิในการล้างหรือเพิ่มระยะเวลาในการล้างเพื่อให้ชิ้นงานสะอาดยิ่งขึ้น

SKU: NFM-1 Categories: ,

Description

NFM-1

 

NEWS & EVENT