วีดีโอสาธิต เครื่องล้าง Ultrasonic ระบบอัตโนมัติ

3070

เครื่องล้าง Ultrasonic ระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะล้างผัก ล้างผลไม้หรือล้างชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถล้างได้ครั้งละจำนวนมากๆ ประหยัดแรงงาน และ Manochi ยังออกแบบและผลิตให้ตรงความต้องการของท่านได้