เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น

63

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น (Surgical Mask)

ออกอากาศทางรายการ พารู้พารวย ช่อง TNN16