Home Other Face Mask หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

Category:

Description

หน้ากากอนามัย หรีอ Face Masks เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องไม่ให้ผู้สวมใส่สัมผัสละอองฝอยของน้ำมูกหรือน้ำลาย มลพิษ หรือของเหลวต่างๆ ที่อาจมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัส และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือไม่ควรเอามือไปสัมผัสกับด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจมีสารคัดหลั่งจากผู้ที่ติดเชื้อมาติดก็เป็นได้ พยายามหมั่นล้างมือบ่อยๆและเปลี่ยนหน้ากากอนามัยระหว่างวันหากคุณต้องไปหลายสถานที่

NEWS & EVENT