Metalex 2017

1429

Metalex 2017 เป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ที่ซึ่งเทคโนโลยีกว่า 10,000 รายการจาก 3,300 แบรนด์จะแสดงศักยภาพความล้ำหน้า ที่ซึ่งผู้ร่วมงานกว่า 100,000 รายจะได้ค้นพบอีกขั้นของการผลิตจากการเปิดตัว 4,000 นวัตกรรมใหม่ พร้อมส่วนแสดงพิเศษที่จะพลิกโฉมวงการ อาทิ “SUPER ROBOTS” การแสดงหุ่นยักษ์ครั้งแรกในอาเซียน, “METALEX Talks”, “100 HOT TECHS”, สัมมนา, บริการจับคู่ทางธุรกิจ และอีกมากมาย สร้างความแตกต่างทางธุรกิจไปกับเรา !