เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย 4 ชั้น แบบ KF94

24

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย 4 ชั้น แบบ KF94 ที่ทันสมัย ผลิตหน้ากากอนามัย แบบ 3D หรือที่เรียกกันว่า KF94