Metalic Mold Cleaner

เครื่องทำความสะอาดของเหลวหรือสารที่เป็นของแข็งที่ไม่จำเป็นที่ติดอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงาน ทำให้พื้นผิวให้สะอาดในระดับหนึ่ง การทำความสะอาดด้วยกระแสไฟฟ้า เทคนิคการทำความสะอาดที่มีพลังงานการแพร่กระจายโดยการใช้กระแสไฟฟ้ากับขั้วบวก

Showing the single result