บริษัท เอ็ม เอ็น ดี อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75/57 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : (+66)2-529-6344(Auto 10 Line),(+66)2-908-1002-3
Hotline : 086-340-1848, 064-289-5399, 086-342-3004
Fax : (+66)2-529-6345, (+66)2-908-1088
E-mail : [email protected]
ID Line : sales-tech